ఖామెనయీ

ఖుద్స్ డే 2020

గురు, 04/04/2024 - 07:42

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) ఖుద్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన ఉపన్యాసం నుండి కొన్ని అంశాలు.

ఖుద్స్ డే 2020

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) ఖుద్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చిన ఉపన్యాసం నుండి కొన్ని అంశాలు.

రజబ్ మరియు షాబాన్ మాసాలు ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ దృష్టిలో

గురు, 01/11/2024 - 10:25

రజబ్ మరియు షాబాన్ మాసాల గురించి ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ ఏమన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్తం వివరణ...

రజబ్ మరియు షాబాన్ మాసాలు ఖామెనయీ దృష్టిలో

రజబ్ మరియు షాబాన్ మాసాల గురించి ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ ఏమన్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్తం వివరణ...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

బుధ, 10/18/2023 - 09:50

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

పాలస్తీన దేశాన్ని పాలించే హక్కు

సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హఫిజహుల్లాహ్) పాలస్తీన దేశం గురించి చెప్పిన మాట...

సుప్రీమ్ నేత

శుక్ర, 06/02/2023 - 19:33

ఇరాన్ దేశంలో ఇస్లామీయ విప్లవా నాయకుడు మరియు ధర్మవేధి అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

సుప్రీమ్ నేత

ఇరాన్ దేశంలో ఇస్లామీయ విప్లవా నాయకుడు మరియు ధర్మవేధి అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖుమైనీ(ర.అ) గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

శుక్ర, 01/06/2023 - 09:00

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

షహీద్ ఖాసిమ్ సులైమానీ మరియు వారి ఆలోచనలు

సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ ఆలోచనలు సూప్రీమ్ నేత అయిన ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) మాటల్లో...

షహీద్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి మాటల్లో

సోమ, 01/02/2023 - 18:23

ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ గురించి పలు సందర్భాలలో ప్రశంసిస్తూ చెప్పిన మాటలు...

షహీద్ సులైమానీ ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయి మాటల్లో

ఆయతుల్లాహ్ ఖామెనయీ(హ.హ) సర్దార్ షహీద్ సులైమానీ గురించి పలు సందర్భాలలో ప్రశంసిస్తూ చెప్పిన మాటలు...

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

గురు, 05/28/2020 - 18:57

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

ఖుద్స్ డే ఉపన్యాసం 1399

ప్రపంచ ఖుద్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇస్లామిక్ రివిల్యూషన్ సుప్రీమ్ నేత ఆయతుల్లాహ్ అల్ ఉజ్మా ఖామెనయి ఉపన్యాసం సిఫరస్సుల మినహ...

సుప్రీమ్ లీడర్

బుధ, 06/26/2019 - 07:45

ఇరాన్ సుప్రీమ్ లీడర్ సయ్యద్ అలీ ఖామెనయీ మరియు జపాన్ ప్రధానమంత్రి మధ్య జరిగిన సంభాషణ సంక్షిప్తంగా...

సుప్రీమ్ లీడర్

ఇరాన్ సుప్రీమ్ లీడర్ సయ్యద్ అలీ ఖామెనయీ మరియు జపాన్ ప్రధానమంత్రి మధ్య జరిగిన సంభాషణ సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - ఖామెనయీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16