ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

బుధ, 10/24/2018 - 07:42

అహ్లె సున్నత్ యొక్క ప్రముఖ ఆలిమ్ వవిరించిన అంశం ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ.

ఇమామ్ హుసైన్[అ.స] పట్ల దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రేమ

“ౙమఖ్షరీ”(అహ్లెసున్నత్ యొక్క గొప్ప ఉలమాలలో ఒకరు), “అల్ కష్షాఫ్” గ్రంథ రచయిత. ఇతను తన మరో “రబీవుల్ అబ్రార్” అనే గ్రంథంలో ఇలా ఉల్లేఖించారు: “ఫాతెమా[స.అ] తన కుమారులైన హసన్ మరియు హుసైన్[అ.స]లను తీసుకొని దైవప్రవక్త[అ.స] వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నారు: ‘యా రసూలల్లాహ్! వీళ్ళకు ఏదైనా బహుమతివ్వండి’.
దైవప్రవక్త[అ.స]: “ఏమివ్వనమ్మా! వీళ్ళకు బహుమతివ్వడానికి నాదగ్గర ధనం లేదు”
ఆ తరువాత హసన్[అ.స]ను ఓడిలో తీసుకొని, ముద్దు పెట్టి తన కుడి కాలు పై కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా అన్నారు: ‘నా ఈ కుమారునికి నేను నా సద్గుణాన్ని మరియు గంభీరాన్ని బహుమతిగా ఇస్తున్నాను’ (ఆ తరువాత) హుసైన్[అ.స]ను ఓడిలో తీసుకొని, ముద్దాడి తన ఎడవ కాలు పై కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా అన్నారు: ‘ధైర్య సాహసాలను మరియు ఔదార్యాన్ని బహుమతిగా ఇస్తున్నాను”[రబీవుల్ అబ్రార్, పేజీ513].

రిఫ్రెన్స్
ౙమఖ్షరీ, రబీవుల్ అబ్రార్, పేజీ513, దీనిని ఖాజీ నూరుల్లాహ్ షూష్తరీ తన గ్రంథం అహ్ఖాఖుల్ హఖ్ లో ఉల్లేఖించారు.    

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

Submitted by Jameel on

Salaamun alaikum.
Mashallah. Allah welayat team ko salamat rakhe.

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7