ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

సోమ, 11/05/2018 - 13:28

ఉలమాలు ఖుర్ఆన్ పఠనకు మరియు సులభంగా గుర్తు పెట్టుకోవడం కోసమని కొన్ని పదాలను సూచించారు. వాటి వివరణ.

ఖుర్ఆన్ కు సంబంధించిన కొన్ని పదాలు

ఖుర్ఆన్ ను పలు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. వాటి నుండి ప్రతీ యొక్క వివరణ తెలిస్తే, వాటి మధ్య గల తేడా కూడా తెలిసోస్తుంది. అవి:
1. ఆయత్:  ఆయత్ అనగా నిషానీ, గుర్తు, చిహ్నం. ఇది ఖుర్ఆన్ యొక్క వాక్యమును సూచిస్తుంది, ఆ వాక్యం ఒక పదం లేదా కొన్ని పదాలతో కూడి ఉంటుంది.
2. సూరహ్: కొన్ని ఆయతులతో కూడి ఉండే ఒక అధ్యాయాన్ని సూరహ్ అంటారు. ఖుర్ఆన్ యొక్క మూడు ఆయతులతో కూడి ఉన్న అతి చిన్న సూరహ్, సూరయే కౌసర్ మరియు 286 ఆయతులతో కూడి ఉన్న అతి పెద్ద సూరహ్, సూరయే బఖరహ్. ఖుర్ఆన్ లో 114 సూరహ్ లు ఉన్నాయి.
3. జుజ్: ఖుర్ఆన్ 30 భాగాలలో విభజించబడి ఉంది. ఇంచుమించు అన్ని భాగాలు సమానంగా విభచించబడి ఉంటాయి. ఆ భాగాన్నే జుజ్ అంటారు.
4. హిజ్బ్: ఖుర్ఆన్ యొక్క 30 భాగాల నుండి ప్రతీ భాగం రెండు ..హిజ్బ్..గా విభజించబడతాయి. మరి ప్రతీ హిజ్బ్ నాలుగు “రుబ్” అనగా నాలుగవ భాగం.
5. రుకూ: ఇది ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల అర్ధానుసారం విభజించడం జరిగింది.[దర్స్ హాయి అజ్ ఉలూమె ఖుర్ఆన్, భాగం1, పేజీ 313].

రిఫ్రెన్స్
తాహిరీ, హబీబుల్లాహ్, దర్స్ హాయి అజ్ ఉలూమె ఖుర్ఆన్, భాగం1, పేజీ 313-314, ఖుమ్, 1377షమ్సీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7