దుఆ

జౌషనె కబీర్-10

గురు, 04/21/2022 - 13:22

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 91 నుంచి 100 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-10

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 91 నుంచి 100 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-8

గురు, 04/21/2022 - 12:53

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 71 నుంచి 80 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-8

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 71 నుంచి 80 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-6

మంగళ, 04/19/2022 - 14:47

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 51 నుంచి 60 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-6

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 51 నుంచి 60 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-5

సోమ, 04/18/2022 - 17:54

.దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 41 నుంచి 50 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-5

.దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 41 నుంచి 50 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ

బుధ, 09/15/2021 - 15:40

దుఆ యొక్క అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు ఉత్తమ దుఆ యొక్క రీతి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

దుఆ

దుఆ యొక్క అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు ఉత్తమ దుఆ యొక్క రీతి గురించి సంక్షిప్త వివరణ... 

దుఆ ఎలా చేయాలి

ఆది, 04/04/2021 - 17:37

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

దుఆ ఎలా చేయాలి

దుఆకు కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని బాహ్య నిబంధనలు, మరికొన్ని అంతర నిబంధనలు...

రజబ్ మాసంలో ప్రతి రోజు చదవవలసిన దుఆ

మంగళ, 02/23/2021 - 17:51

రజబ్ మాసంలో ప్రతి రోజు చదవవలసిన దుఆల యొక్క అచ్చారణ తెలుగులో... 

రజబ్ మాసంలో ప్రతి రోజు చదవవలసిన దుఆ

రజబ్ మాసంలో ప్రతి రోజు చదవవలసిన దుఆల యొక్క అచ్చారణ తెలుగులో... 

ఐదు దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:11

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఐదు దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

గురు, 05/07/2020 - 14:04

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖుర్ఆన్ దుఆలు

పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆల యొక్క  తెలుగు అనువాదం...

ఖునూత్ ఐదు దుఆలు

బుధ, 05/06/2020 - 14:06

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

ఖునూత్ దుఆలు

ఖునూత్ లో చదవగల పవిత్ర ఖుర్ఆన్ లో ఉన్న కొన్ని దుఆలు...

పేజీలు

Subscribe to RSS - దుఆ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16