నమాజ్

నమాజు ఎందుకు చేయాలి?

బుధ, 02/27/2019 - 17:47

ఏదో లాభాన్ని ఆశించి ఆ అల్లాహ్ మనల్ని నమాజు చేయమని ఆజ్ఞాపించలేదు,కేవలం మన ప్రయోజానాల కొరకే నమాజును విధిగా చేయటం జరిగింది.   

నమాజు ఎందుకు చేయాలి?

ఏదో లాభాన్ని ఆశించి ఆ అల్లాహ్ మనల్ని నమాజు చేయమని ఆజ్ఞాపించలేదు,కేవలం మన ప్రయోజానాల కొరకే నమాజును విధిగా చేయటం జరిగింది.   

నమాజె షబ్ విశిష్టతలు

శుక్ర, 02/22/2019 - 18:22

నమాజె షబ్ ప్రాముఖ్యత గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్, రెండిటిలో వివరించబడి ఉంది. దాని కొన్ని విశిష్టత సంక్షిప్త వివరణ. 

నమాజె షబ్ విశిష్టతలు

నమాజె షబ్ ప్రాముఖ్యత గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్, రెండిటిలో వివరించబడి ఉంది. దాని కొన్ని విశిష్టత సంక్షిప్త వివరణ. 

నమాజె తహజ్జుద్

గురు, 02/21/2019 - 06:05

నమాజె షబ్ ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అన్న విషయం పై కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం.

నమాజె తహజ్జుద్

నమాజె షబ్ ప్రస్తావన ఖుర్ఆన్ లో ఉంది అన్న విషయం పై కొన్ని ఆయతుల నిదర్శనం.

యువత నమాజుకు దూరమవ్వటానికి కారణం

ఆది, 02/17/2019 - 19:05

యువత నమాజుకు దూరమవ్వటానికి గల కారణాలలో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్థావించటం జరిగింది.

యువత నమాజుకు దూరమవ్వటానికి కారణం

యువత నమాజుకు దూరమవ్వటానికి గల కారణాలలో కొన్నింటిని ఇక్కడ ప్రస్థావించటం జరిగింది.

నమాజులో బద్ధకం పనికిరాదు.

సోమ, 02/04/2019 - 18:42

మామూలు పనులలోనే అలసత్వమనేది మంచిది కాదు అలాంటిది నమాజు లాంటి ప్రార్ధనలో అలసత్వం  సహింపబడినదా?? 

నమాజులో బద్ధకం పనికిరాదు.

మామూలు పనులలోనే అలసత్వమనేది మంచిది కాదు అలాంటిది నమాజు లాంటి ప్రార్ధనలో అలసత్వం  సహింపబడినదా?? 

నిర్ణీత సమయంలో నమాజు వలన కలిగే ప్రయోజనాలు

ఆది, 02/03/2019 - 19:58

.ప్రతీ పనికి ఒక నిర్ణీత సమయం ఉంటుంది అలాగే అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రార్ధన అయిన నమాజుకు కూడా ఒక నిర్ణీతమైన సమయం ఉంది,దానికి నిర్ణించిన సమయంలో  చేయటం వలనే మనము ఆ అల్లహ్ ఆజ్ఞను పాలించిన వారివవుతాము.   

నిర్ణీత సమయంలో నమాజు వలన కలిగే ప్రయోజనాలు

.ప్రతీ పనికి ఒక నిర్ణీత సమయం ఉంటుంది అలాగే అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రార్ధన అయిన నమాజుకు కూడా ఒక నిర్ణీతమైన సమయం ఉంది,దానికి నిర్ణించిన సమయంలో  చేయటం వలనే మనము ఆ అల్లహ్ ఆజ్ఞను పాలించిన వారివవుతాము.   

అతి ఉత్తమ ఆరాధన

ఆది, 02/03/2019 - 18:26

ఆరాధనలలో అన్నీంటి కన్న ఉత్తమ ఆరాధన, దాని విలువ తెలుసుకోండి, నమాజ్ చేయడంలో ఆలస్యం చేయకండి.

అతి ఉత్తమ ఆరాధన

ఆరాధనలలో అన్నీంటి కన్న ఉత్తమ ఆరాధన, దాని విలువ తెలుసుకోండి, నమాజ్ చేయడంలో ఆలస్యం చేయకండి.

చిన్న వయసులో నమాజ్

ఆది, 02/03/2019 - 17:48

ఏ వయసు గల పిల్లలను నమాజ్ చదవమని ఆదేశించాలి, అన్న విషయం పై కొన్ని హదీసుల నిదర్శనం.

చిన్న వయసులో నమాజ్

ఏ వయసు గల పిల్లలను నమాజ్ చదవమని ఆదేశించాలి, అన్న విషయం పై కొన్ని హదీసుల నిదర్శనం.

నమాజ్ దొంగ

ఆది, 02/03/2019 - 16:37

దొంగతనాలు ఎన్నో రకాలు వినుంటారు కాని ఇమామ్ చెబుతున్న ఈ దొంగతనం విను ఉండరు.

నమాజ్ దొంగ

దొంగతనాలు ఎన్నో రకాలు వినుంటారు కాని ఇమామ్ చెబుతున్న ఈ దొంగతనం విను ఉండరు.

నమాజ్ ప్రభావం మరణాంతరం

శని, 02/02/2019 - 11:21

మనిషి నమాజ్ పట్ల ప్రవర్తనను బట్టి ప్రళయం నాడు అతని స్థితిగతులను నిశ్చయిస్తారు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

నమాజ్ ప్రభావం మరణాంతరం

మనిషి నమాజ్ పట్ల ప్రవర్తనను బట్టి ప్రళయం నాడు అతని స్థితిగతులను నిశ్చయిస్తారు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ.

పేజీలు

Subscribe to RSS - నమాజ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9